เลือกแพ็กเกจราคาของคุณ

หาสิ่งที่เหมาะสำหรับคุณ

 • kiosk

  30000฿
  ทุก ๆ ปี
  ขนาดเล็ก
  มีอายุใช้งาน 2 ปี
  • งบลงทุนโดยรวม 160,000 + บาท
  • ขนาดประมาณ 2x2
  • สัญญา 2 ปี
 • Shop

  40000฿
  ทุก ๆ ปี
  กลาง - ใหญ่
  มีอายุใช้งาน 3 ปี
  • งบลงทุนโดยรวมประมาณ 300,000 บาท ++
  • ขนาด 10 ตร.ม. ขึ้นไป
  • สัญญา 3 ปี
 • cloud

  4900฿
  ทุก ๆ เดือน
  ลักษณะคล้ายการเช่าเครืองและแบรนด์
  มีอายุใช้งาน 12 เดือน
  • Duo

   50000฿
   ทุก ๆ ปี
   เฟรนไชส์คู่
   มีอายุใช้งาน 3 ปี