รูปแบบของร้าน

    รูปแบบร้านถูกออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ ทำเล และงบประมาณโดยเน้นรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และประโยชน์ใช้สอย โดยสามารถปรับรูปแบบให้เข้ากับบรรยากาศของพื้นที่ตั้ง ซึ่งรูปแบบร้าน จะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้

  1. Kiosk  ใช้พื้นที่ประมาณ 4-10 ต.ร.ม   จะเน้นให้บริการลูกค้าแบบ  Take-Away

  2. Conner  ใช้พื้นที่ประมาณ 10-20 ต.ร.ม. จะเน้นให้บริการลูกค้าแบบ Take-Away และ Sit-in โดยจะมีเฟอร์นิเจอร์สำหรับรองรับลูกค้า แต่แค่ไม่กี่ชุด

  3. Shop  ใช้พื้นที่ตั้งแต่ 21 ต.ร.ม. ขึ้นไป จะเน้นให้บริการลูกค้าได้ทุกรูปแบบ และมีเฟอร์นิเจอร์ แบบเต็มรูปแบบไว้ให้บริการลูกค้า