การยืมสินค้า coffeeToday


บางครั้งทางผู้ประกอบการอาจจะมีการ

เตรียมสินค้าไม่เพียงพอ

หรือ

สินค้าขาดฉุกเฉิน

เราจึงเรียนแจ้งวิธีการ ยืมสินค้า อีกครั้ง

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้1) กรณี ยืมสินค้า สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ทางฝ่ายเฟรนไชส์


Admin คุณ แต๋ม 091-779-2470
คุณ ฝน 096-890-4900
คุณ ไปป์ เบอร์ 091-724-0999

ทางฝ่ายเฟรนไชส์ จะทำการเช็คสินค้าหน้าร้านสาขาใกล้เคียง แจ้งกลับอีกครั้ง


โดยทางผู้ประกอบการสามารถมารับเองที่หน้าสาขา โดยนำบัตรประชาชน + สำเนาบัตรประชาชน เข้ามายืนยันในการรับสินค้า


การเรียกเก็บค่าสินค้าจะเรียกเก็บหลังจากนั้น เป็นราคาตามจริงของค่าสินค้าที่ทำการยืม

2) กรณี สั่งสินค้านอกรอบ

สั่งเข้ามาได้ที่

คุณปุ้ย
Line : Coffeetoday-order
เบอร์ : 086-345-7109

2.1 ทางบริษัทฯ จะทำการเรียกใช้ขนส่งภายนอกบริษัทฯ เพื่อเข้ามารับสินค้า และ นำไปยังจุดขนส่งสินค้า ได้รวดเร็วที่สุด

ดังนั้นในส่วนนี้จึงอาจจะต้องมีค่าบริการเรียกขนส่งนอกเข้ามา ดังตาราง ด้านล่าง

2.2 หากผู้ประกอบการสั่งสินค้ามา เกิน 6,000 บาท (ราคารวม VAT) ทางบริษัทฯ จะไม่คิดค่าบริการ คิดเพียงค่าขนส่งตามจริงเท่านั้น
(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)


ประกาศเริ่มใช้ 1 มีนาคม 2564


หมายเหตุ


: 1) หากเป็นความผิดพลาดของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าบริการและค่าขนส่งทั้งหมด

2) หากเป็นการเปิดร้านสาขาใหม่ ภายใน 1 เดือน ทางบริษัทฯ จะไม่คิดค่าบริการขนส่งนอกรอบ จะคิดค่าขนส่งตาม จริงเท่านั้น

Featured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square